• Historia

    • SZKOŁA Z PRZESZŁOŚCIĄ  I  Z  PRZYSZŁOŚCIĄ

     Publiczna Szkoła Powszechna w majątku Stare, gromada Adamowizna, gmina Grodzisk, powiat błoński powstała w 1919 roku jako trzyoddziałowa szkoła licząca 39 uczniów. Pierwszą nauczycielką - kierowniczką była Maria Nowosadówna. W dwóch następnych latach uczyła i szkołą kierowała Cecylia Dziewulska. Liczba uczniów wzrosła do 66 i 70 w roku 1921/22.

     W roku szkolnym 1922/1923 szkoła liczyła 103 dzieci. Uczyła w niej pani Wanda Niemyska, która pełniła funkcję kierowniczki szkoły do 1958 roku. Zanim  w 1957 roku szkoła została przeniesiona do nowego (obecnego) budynku, przeżywała wiele dramatycznych chwil. W 1928 roku, 5 lipca wybuchł pożar. „... w jednej chwili ogarnął cały budynek szkolny. Zbiegło się dużo ludzi i pod komendą doktora Chełmońskiego, wynieśli wszystkie sprzęty szkolne i nauczycielki i ugasili pożar. Miło było patrzeć z jaką odwagą i życzliwością rzucili się wszyscy na ratunek. Starzy, młodzi i dzieci, wszyscy kto jak mógł ratował. Smutny jednak widok przedstawiała szkoła w parę godzin po pożarze. Zostały tylko okopcone mury i sterczące kominy. Największą jednak troską była myśl: Co będzie dalej? Gdzie będzie szkoła? Lecz  zacny pan doktór Chełmoński własnym kosztem odbudował szkołę tak szybko, że 1-go września 1928 roku rozpoczęła się nauka. Przyczyna pożaru jest niezbadana. Palili wtedy na chleb w piecu chlebowym, widocznie upadła iskra na dach słomiany i spowodowała wybuch, inni twierdzą, że musiał być wadliwy komin, inni znów, że prawdopodobnie zapaliła się belka przy kominie, ponieważ pożar powstał na strychu.” (zapis z najstarszej kroniki szkoły). W czasie okupacji szkoła funkcjonowała dzięki zaangażowaniu kierowniczki Wandy Niemyskiej i wspaniałego pedagoga Bronisława Obłękowskiego, który znając język niemiecki, bronił szkoły przed likwidacją. Tu również częstokroć z pomocą przychodził doktor Chełmoński: „[...]Pojawienie się Niemca w pobliżu szkoły, przejmowało wszystkich lękiem. Ciągłe nowe zarządzenia zatruwały życie. Jednak i w tych ciężkich chwilach p.dr.Chełmoński nie zapomniał o dzieciach szkolnych i staraniem jego była urządzona choinka w szkole, a dzieci jak za dawnych lat ubiegłych obdarzone były słodyczami.[...]Trzeci raz po węgiel pojechała sama kierowniczka. Jeden gospodarz z Radoń dał konia i syna, kilkuletniego chłopca. Droga była ciężka, bo trzeba było jechać bocznymi drogami, żeby nie spotkać się z patrolem niemieckim. Koń nie mógł udźwignąć ciężaru i co kilka kroków stawał.
     W końcu stanął i nie chciał iść dalej. Nie pomogły głaskania i zachęcania. Zbiegła się gromadka dzieci, które popychały wóz, lecz to mało pomogło. Na szczęście było już niedaleko Starego. Kier. Zostawiła dzieci przy wozie, a sama poszła do p.Dr.Chełmońskiego z prośbą o pomoc. P.Dr dał swego konia, który dowiózł węgiel do szkoły.”

     Nowa szkoła Po wojnie bywało różnie. W 1958 roku 1 października kierownikiem szkoły został pan Tadeusz Karbowniczek, który piastował tę funkcję do 1973 roku. W latach 1973 - 1975 funkcję dyrektora pełniła pani Maria Piekarska, a później szkołę we władanie objął Jej mąż - pan Mieczysław Piekarski. Dobry, ciepły gospodarz przeprowadził szkołę przez trudne lata transformacji świadomości społecznej i państwowej.  Wykonał zasadnicze remonty: wymienił piece kaflowe na kaloryfery żeliwne, doprowadził do budynku szkolnego wodę ze studni za pomocą hydroforu, zlikwidował toalety zewnętrzne. Trzon nielicznej kadry pedagogicznej stanowili: Mieczysław Piekarski, Maria Piekarska, Maria Wierzbicka, Janina Cader, Barbara Augustyniak, Barbara Śliwińska, Krystyna Płuska.

     W latach 1990 – 1992 dyrektorem szkoły została pani Aleksandra Osiadacz – Bieniak (obecnie Siwek). Młoda i prężna polonistka zaktywowała środowisko. To między innymi dzięki Niej i panu Andrzejowi Trochimowi powstał kompleks sportowo – rekreacyjny przy szkole. Na nim w 1992 roku odbyły się przy współudziale telewizji zawody międzyszkolne o „Zestaw video dla szkoły”. Od 1992 do 2005 roku dyrektorem szkoły była pani Małgorzata Kołodziej. Pod Jej kierownictwem, dzięki reformie oświaty i chęci nauczycieli, szkoła nabrała tempa edukacyjnego. Z pięciorga nauczycieli z wykształceniem wyższym liczba ta urosła do 14. Placówka cieszyła się dobrą opinią w środowisku, a efekty kształcenia przewyższały średnią powiatu.Od września 2005 roku na prośbę władz miejskich kierowaniem szkołą zajął się pan Piotr Paweł Ciesielczyk, rodowity grodziszczanin, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim, społecznik i pedagog z zamiłowania. Szkoła liczyła wówczas 147 uczniów. W roku 2007 szkoła otrzymała imię darczyńcy i dobrodzieja – twórcy oświaty na tym terenie – doktora Mateusza Chełmońskiego   i sztandar zaprojektowany przez dyrektora, wyhaftowany przez siostry z Hajnówki i ufundowany przez mieszkańców Adamowizny i Radę Szkoły. Odnowiony i zmodernizowany korytarz, szatnia wygospodarowana z rupieciarni po składzie na koks i węgiel, Informatyczne Centrum Multimedialne  oraz nowa pracownia komputerowa uczyniły szkołę nowocześniejszą i bardziej otwartą na świat. Klimat rodzinny, dbanie o indywidualny rozwój każdego dziecka, przyciąga do nas wielu chętnych Rodziców szukających dla swoich pociech bezpiecznej, rozsądnej edukacji  i właściwej opieki. W wakacje 2009 roku organ prowadzący z pozyskanych środków unijnych przeprowadził termomodernizację szkoły - wykonano ocieplenie zewnętrzne z nową elewacją, wymieniono instalację grzewczą wenątrz budynku i część okien na sali gimnastycznej. Na jesieni 2009 roku rozpoczęto  budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" na terenie dawnego boiska i placu zabaw. 8. maja 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie obiektu złożonego z bieżni, skoczni w dal, skoczni wzwyż, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej oraz tenisa ziemnego i dużego boiska do piłki nożnej. Z wygospodarowanego budżetu szkoły i Rady Rodziców wyremontowano bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet terapii pedagogicznej i wyposażono sekretariat w nowoczesną kserokopiarkę a pokój nauczycielski w komputer. Dzięki przekazanym funduszom sołeckim wsi Adamowizna i Odrano Wola zmodernizowane zostało otoczenie szkoły, doposażono sale lekcyjne w nowe ławki i krzesła, meble oraz dokończono urządzanie sali zabaw w ramach programu rządowego "Radosna szkoła". Sala gimnastyczna została wyremontowana i odnowiona łącznie z parkietem. Jesienią 2011 roku rozpoczęto prace związane z budową placu zabaw w ramach "Radosnej szkoły", a w grudniu oddano do użytku nowoczesny i bezpieczny obiekt  zabawowy dla klas 0-III. Wiosną 2012 roku z funduszu sołeckiego Adamowizny wzbogacono ogólny plac zabaw o ściankę wspinaczkową, piaskownicę i huśtawkę typu "ważka". W wakacje trwały prace remontowo-budowlane przygotowujące pomieszczenia na plebanii dla przedszkolaków. Dzięki przychylności księdza proboszcza Mariusza Brzostka pierwszego września 2012 roku Punkt Przedszkolny nr 4 otworzył swoje podwoje dla najmłodszych podopiecznych szkoły. W czerwcu 2013 roku odszedł na emeryturę konserwator - pan Jan Ślusarczyk - długoletni, zasłużony pracownik, dzięki któremu budynek szkolny i otoczenie zawsze było gotowe na przyjęcie uczniów. W związku z systematycznym wzrostem liczby uczniów, działaniami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły "Chełmonie", prośbami radnego i sołtysa pana Jarosława Józefowicza oraz wiernych Przyjaciół szkoły, Rada Miejska na wniosek Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego postanowiła zapalić zielone światło dla Adamowizny. Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu rozbudowy i nadbudowy szkoły. Pani Lidia Bednarczyk przygotowała w porozumieniu z dyrektorem szkoły, kierownikiem Obsługi Inwestycji - panem Stanisławem Olkowskim i panią Katarzyną Włodarczyk - inspektorem nadzoru optymalny plan architektoniczno-budowlany. W czasie wakacji 2014 roku ksiądz Mariusz przygotował salę świetlicową po dawnej kaplicy, a w trakcie trwania roku szkolnego 2014/2015 adaptował pomieszczenia na poddaszu. Tymczasem pan Adam Nagat wspólnie z pracownikami urzędu przygotował przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót - firmę "ELLA" z Sochaczewa. Równocześnie z przedsięwzięciami na plebanii, w szkole trwały prace związane z rozbudową i nadbudową ponad pięćdziesięcioletniego budynku. Pracowite wakacje przyniosły oczekiwane długo efekty. 01 września 2015 roku społeczność szkolna mogła skorzystać z nowego wejścia frontowego prowadzącego do powiększonej szatni, przebudowanych klatek schodowych poprawiajacych bezpieczeństwo uzytkowników, odrestaurowanego korytarza górnego i zaplecza socjalnego sali gimnastycznej. 19 grudnia 2015 oddano do użytku II piętro, które w czasie ferii zimowych w lutym 2016 roku zostało wyposażone w ławki, meble i sprzęt potrzebny do edukacji. W roku 2017 na skutek kolejnej reformy oświaty sześcioletnia szkoła podstawowa zamieniła się w ośmioletnią. Gmina, Rada Rodziców i Rady Sołeckie wsi Adamowizna i Janinów postanowiły wspomóc szkołę w realizacji nowych zadań i doposażyły placówkę w projektory multimedialne i pomoce dydaktyczne dla najmłodszych. Szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Szkoła bliżej nauki". Dzisiejsze oblicze placówki oświatowej w Adamowiźnie tworzą wraz z Rodzicami i 600 uczniami skupionymi w 29 oddziałach: dyrektor - Piotr Ciesielczyk, wicedyrektor - Monika Jaborska, nauczycielki klas przygotowania szkolnego: pani Izabella Dmytruk, pani Marta Makarewicz (+logopedia); nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej panie: Elżbieta Bosak (+technika), Agnieszka Konarska (na urlopie), pani Beata Płukarska (+światlica), Małgorzata Stankiewicz (+ plastyka), Monika Filipkowska, Grażyna Stojak, Edyta Dzierżanowska-Paszkowska (+logopedia), Beata Piórkowska, Aneta Lenard, Joanna Ciesielczyk; panie wspomagające nauczanie: Aleksandra Bohdan, Ewa Replińska, Karolina Jastrzębska, Barbara Olesińska (+logopedia), Katarzyna Mzyk, Beata Pomykała-Osińska, Beata Jastrzębska, Agnieszka Stępniewska, Wanda Komasara, Gabriela Chmielecka (na urlopie); nauczyciele języków obcych panie – Anna Wyleżyńska, Monika Krupska-Kościesza, Hanna Booth, Monika Wach-Oprawka, Sylwia Ramotowska, Dorota Kowalczyk; zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych – pani Grażyna Kierszniewska, pani Barabara Pietruczuk-Godoń i pani Beata Ciesielczyk, matematycy i informatycy – pani Monika Jaborska, pani Barbara Czerwińska, pan Jerzy Główka (+ technika, język niemiecki), pan Mariusz Kłosiński, pani Monika Ranwid oraz chemii i fizyki - pani dr Aneta Affek; zespół humanistyczno-artystyczny w składzie: polonistki -  pani Aleksandra Siwek, pani Marzanna Rojek (na urlopie), pani Grażyna Mackiewicz, pani Elzbieta Wróblewska, pani Magdalena Bagińska; historycy - pani Aleksandra Siwek, Pani Irmina Wykrętowicz i pani Justyna Mańkus; plastyczka - pani Olga Jeżyna; za sprawy ducha odpowiadają nauczyciele religii - pani Patrycja Marchlewska, ks. Adam Żukowski, pan Piotr Symela (+muzyka) oraz muzyki – pani Małgorzata Grabska i etyki - pan dr Tomasz Sobczyk. Proces edukacyjny wspomagają nauczyciele specjaliści: pani Luiza Jabłońska, pani Karolina Radomska, pani Małgorzata Dudkiewicz-Paduch; za sprawy ciała odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego: pani Magdalena Rokicka, pan Bartosz Bartosiewicz, pan Michał Ranwid i pan Andrzej Trochim. Bibliotekę i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej prowadzi pani Monika Wojtyniak; zajęcia logopedyczne prowadzi pani Barbara Pietruczuk – Godoń; za sprawy pedagogiczno – opiekuńcze odpowiada pani Joanna Kapuściak – Komoszka (+światlica). Zajęcia świetlicowe prowadzą: pani Dorota Urbańska, pani pani Marzena Głuch, pani Sylwia Ramotowska, pani Zofia Powązka. Ponadto pracowników pedagogicznych wspiera personel administracyjno-obsługowy w postaci pani Katarzyny Szustakiewicz-Cader – sekretarza szkoły, pani Justyny Mańkus - specjalisty d/s administracyjnych oraz pani Beaty Karaśkiewicz i osób dbających o czystość i higienę: pani Barbary Skrzeczyńskiej, pani Małgorzaty Badowskiej, pani Beaty Bylickiej, pani Doroty Kalinowskiej, pani Iwony Hordliczko, pani Moniki Olszewskiej, pani Marzeny Głowali, Agnieszki Żurawskiej, pani Iwony Kurek, pani Iwony Skibińskiej i panów: Jarosława Jabłońskiego i Krzysztofa Ślązakiewicza. Ponadto szkołę wspierają pielęgniarki: pani Marzena Kondracka i pani .font

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie
   • Sekretariat (dyrektor, wicedyrektor, pedagog): 22 755-54-34 Centrala: 22 755-55-34 numery wewnętrzne: - 872 - wejście główne - 873 - pokój nauczycielski - 874 - świetlica Budynek "Plebanii": 504-947-280
   • Adamowizna, ul.Osowiecka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Poland
   • Monika Błądek dyrektor@spadamowizna.pl monika.bladek@grodzisk.pl tel. kom. 605-271-214
   • Monika Chojecka monika.chojecka@grodzisk.pl
   • Agnieszka Grabowska agnieszka.grabowska@spa.grodzisk.pl
   • Inspektor Ochrony Danych Robert Kozłowski iod@cdkp.pl tel. 604-362-559
   • W sprawie skarg i wniosków Dyrektor SP w Adamowiźnie przyjmuje w każdą środę w godzinach 14:00-16:00. W innych godzinach jest możliwość umówienia się na rozmowę z Dyrektorem Szkoły po uprzednim kontakcie z sekretariatem.
  • Logowanie