• Uchwały Rady Miejskiej

   • Uchwała Nr 469/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2021r.

    Szanowni Państwo,
    Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 649/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. (Uchwała w załączeniu) informuję Państwa o zamiarze likwidacji Punktu Przedszkolnego Nr 4 z dniem 31 sierpnia 2022r.. Likwidacja Punktu Przedszkolnego Nr 4 ma na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej placówki, a realizację wychowania przedszkolnego zapewnia się w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie.

    Monika Błądek

    Uchwala_Nr_649.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie
   • Sekretariat (dyrektor, wicedyrektor, pedagog): 22 755-54-34 Centrala: 22 755-55-34 numery wewnętrzne: - 872 - wejście główne - 873 - pokój nauczycielski - 874 - świetlica Budynek "Plebanii": 504-947-280
   • Adamowizna, ul.Osowiecka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Poland
   • Monika Błądek dyrektor@spadamowizna.pl monika.bladek@grodzisk.pl tel. kom. 605-271-214
   • Monika Chojecka monika.chojecka@grodzisk.pl
   • Agnieszka Grabowska agnieszka.grabowska@spa.grodzisk.pl
   • Inspektor Ochrony Danych Robert Kozłowski iod@cdkp.pl tel. 604-362-559
   • W sprawie skarg i wniosków Dyrektor SP w Adamowiźnie przyjmuje w każdą środę w godzinach 14:00-16:00. W innych godzinach jest możliwość umówienia się na rozmowę z Dyrektorem Szkoły po uprzednim kontakcie z sekretariatem.
  • Logowanie