• Ogólne zasady funkcjonowania półkolonii

     a) dzienny czas trwania 6 godzin

     b) dzieci bedą miały zapewnione obiady (opłacane przez rodziców), dla dzieci kwalifikujących się do wsparcia OPS - obiady będą bezpłatne

     c) nadzór nad uczestnikami połkolonii sprawować będą wychowawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz kierownik półkolonii

     d) zostanie wdrożony do stosowania regulamin zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku i miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży dostosowany do danej placówki, zgodnie z wytycznymi dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych w czasie pandemii

     e) grupa może liczyć maksymalnie 15 osób

     f) program obejmował będzie między innymi: zajęcia świetlicowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz innje zajęcia organizowane zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS i MZ

     g) zasady organizacji mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną w Kraju związaną z pandemią COVID-19

     h) opłatę za pobyt dziecka i wyżywienie należy uiścić z góry, przed rozpoczęciem turnusu. Dziecko za, które opłata nie zostanie iuszczona nie będzie przyjęte.

      

     DEKLARACJĘ należy złożyć w budynku szkoły najpóźniej do dnia 23.06.2021r. do godziny 15:30

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie
   • spa@grodzisk.pl
   • monika.bladek@grodzisk.pl
   • Sekretariat (dyrektor, wicedyrektor): 22 755-54-34 Centrala: 22 755-55-34 numery wewnętrzne: - 872 - wejście główne - 873 - pokój nauczycielski - 874 - świetlica Budynek "Plebanii": 504-947-280
   • Adamowizna, ul.Osowiecka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Poland
   • Monika Błądek dyrektor@spadamowizna.pl monika.bladek@grodzisk.pl tel. kom. 605-271-214
   • Monika Chojecka monika.chojecka@grodzisk.pl
   • Agnieszka Grabowska agnieszka.grabowska@spa.grodzisk.pl
  • Logowanie