• Ogłoszenia BO

     • Komunikat Biura Oświaty w sprawie biletów                                     miesięcznych 

     • Szanowni Rodzice uczniów szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki,

      od nowego roku szkolnego znacząco zmieniają się zasady zakupu biletów i refundacji kosztów dowozu dla uczniów uprawnionych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, na liniach komunikacji powiatowej od 21 do 32. Zakupu biletu miesięcznego należy dokonać we własnym zakresie, mimo że niezmiennie przysługuje refundacja z gminy.

      Sprzedaż biletów miesięcznych na wrzesień, na linie 21 – 31, odbywa się w dniach
      26 sierpnia do 4 września 2020 r., w godzinach 10:00 – 18:00 w dni robocze, na dworcu PKP w Grodzisku Mazowieckim w okienku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.

      Sprzedaż biletów miesięcznych na wrzesień, na linię 32, odbywa się w Żabiej Woli w dniach 28 i 31 sierpnia, a także 1 i 2 września 2020 r. od 10.00 do 18.00 w nowym punkcie sprzedaży przy ul. Spółdzielczej 2F.

      Na bilety obowiązuje zniżka uczniowska szkolna.

      Po zakończonym miesiącu zakupiony bilet, wraz z wnioskiem o refundację kosztów przejazdu dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza. Na wskazany we wniosku rachunek szkoła zrefunduje koszty zakupu biletu. Podobna procedura obowiązuje do biletów zakupionych w kolejnych miesiącach.

      Druk wniosku dostępny będzie na stronie szkoły, w sekretariacie i na stronie Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki.

      Powodem zmiany jest przekształcenie linii 21 – 32 z gminnych na powiatowe. Niniejsza zmiana zwiększa dostępność do komunikacji na terenie powiatu grodziskiego. Więcej autobusów, częstsze kursy to łatwiejszy dojazd do szkoły, przychodni, szpitala. To dostęp do kultury dla młodzieży, seniorów. Powiat, dzięki współpracy z samorządami gminnymi otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,78 mln zł.

      Liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

       

      Dokument źródłowy:

      Komunikat w sprawie biletów miesięcznych

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie
   • Sekretariat (dyrektor, wicedyrektor, pedagog): 22 755-54-34 Centrala: 22 755-55-34 numery wewnętrzne: - 872 - wejście główne - 873 - pokój nauczycielski - 874 - świetlica Budynek "Plebanii": 504-947-280
   • Adamowizna, ul.Osowiecka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Poland
   • Monika Błądek dyrektor@spadamowizna.pl monika.bladek@grodzisk.pl tel. kom. 605-271-214
   • Monika Chojecka monika.chojecka@grodzisk.pl
   • Agnieszka Grabowska agnieszka.grabowska@spa.grodzisk.pl
   • Inspektor Ochrony Danych Robert Kozłowski iod@cdkp.pl tel. 604-362-559
   • W sprawie skarg i wniosków Dyrektor SP w Adamowiźnie przyjmuje w każdą środę w godzinach 14:00-16:00. W innych godzinach jest możliwość umówienia się na rozmowę z Dyrektorem Szkoły po uprzednim kontakcie z sekretariatem.
  • Logowanie