• Ubezpieczenia

   • ROK SZKOLNY 2023/2024

    ULOTKA dotycząca ubezpieczenia

    Ulotka_NNW_Edukacja_DIGITAL_20230612_v2_(1)_10838_.pdf

     

    Ulotka_NNW_Edukacja_DIGITAL_20230612_v2_(1).pdf

     

    Ogolne_warunki_ubezpieczenia_NNW_PZU_Edukacja.pdf

     

    Nieszczęśliwy wypadek może się zdarzyć w różnych miejscach: np. w przedszkolu, szkole, na szkolnej wycieczce czy podczas wyjścia z klasą do kina, na wakacjach, a nawet w domu. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia NNW PZU Edukacja.

     

    Opis: Ikona laptopa

    Teraz możesz łatwo ubezpieczyć swoje dziecko – aby to zrobić, kliknij w poniższy link. Znajdziesz w nim informacje o ubezpieczeniu. Szczegółowy zakres każdej z propozycji ubezpieczenia zamieściliśmy w załączniku.

     

      Propozycja 1 – suma ubezpieczenia 12 000 zł, składka roczna 30 zł
      Propozycja 2 – suma ubezpieczenia 15 000 zł, składka roczna 37 zł
      Propozycja 3 – suma ubezpieczenia 20 000 zł, składka roczna 48 zł

     

      https://ubestrefa.pl/oferta/a5hszh

     

      Propozycja 4 – suma ubezpieczenia 30 000 zł, składka roczna 55 zł
      Propozycja 5 – suma ubezpieczenia 50 000 zł, składka roczna 91 zł
      Propozycja 6 – suma ubezpieczenia 70 000 zł, składka roczna 121 zł

     

    https://ubestrefa.pl/oferta/nfrkrs

     

      Propozycja 7 – suma ubezpieczenia 100 000 zł, składka roczna 161 zł
      Propozycja 8 – suma ubezpieczenia 150 000 zł, składka roczna 237 zł
      Propozycja 9 – suma ubezpieczenia 200 000 zł, składka roczna 349 zł

     

    https://ubestrefa.pl/oferta/hqivnc  

     

    Opis: Ikona laptopa

    Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie, uzupełnij formularz zgłoszenia.

     

    Opis: Ikona laptopa

    Gdy opłacisz składkę, otrzymasz certyfikat/polisę ubezpieczenia.

    Opis: Z:\!!!syquest\e-mailing_NNW_Edukacja_szkoły_Linki_2023_v7\images\kreska.png

    Opis: Obrazek przedstawiający lekcje w klasie podstawowej

    NNW PZU Edukacja to ochrona:

     

     

    Opis: Ikona kuli ziemskiej

    bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa na całym świecie (z wyjątkiem usług assistance, które zapewniamy tylko w Polsce),

    Opis: Pobierz grafiki.

    bez względu na czas – ochrona działa 24 godziny na dobę przez cały okres ubezpieczenia.

     

     

    Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

    Opis: Pobierz grafiki

     
    złamania, zwichnięcia, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienie lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu, pogryzienia, ukąszenia, porażenie prądem lub piorunem, zatrucia gazami i produktami chemicznymi,

    Opis: Pobierz grafiki

     
    ciężkie choroby: m.in. cukrzycę typu 1, neuroboreliozę, wściekliznę i także sepsę,

    Opis: Pobierz grafiki

     
    trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany poważnym uszkodzeniem ciała, krwotokiem śródczaszkowym lub zawałem serca,

     

    Opis: Pobierz grafiki

     
    wypadki spowodowane uprawianiem sportów
    (rekreacyjnie, wyczynowo, zawodowo) – nawet tych wysokiego ryzyka,

    Opis: Pobierz grafiki

     
    zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a także zakupu ortez, szyn, gorsetów, aparatów słuchowych oraz odbudowy stomatologicznej zębów stałych,

    Opis: Pobierz grafiki

     
    usługi assistance: pomoc medyczną, rehabilitacyjną i pielęgniarską, pomoc psychologa (nawet do 2000 zł) oraz korepetycje (do 1200 zł)...

     

    …a to jeszcze nie wszystko.

     

    Szczegółowy zakres ubezpieczenia zamieściliśmy w załączniku.

     

     

    Masz pytania? Chętnie na nie odpowiem

     

    Tomasz Krulikowski

    Doradca PZU

    tel.: 691 918 499

     

    Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, znajdują się w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) NNW PZU Edukacja, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na pzu.pl.
     
    Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300 zł, wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00- 843 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora).
     
    Wiadomość ta jest przeznaczona wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje zastrzeżone oraz prawnie chronione.
    Jeśli przez pomyłkę otrzymali Państwo tę wiadomość, proszę poinformować nadawcę o tym fakcie i usunąć wiadomość wraz z załącznikami.

     

     

     

     

     

     

    Logo Grupy PZU

    www.agentpzu.pl

    Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
    Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
    Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości

    Treść niniejszej wiadomości jest poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli odbiorca tej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy że wszelkie rozpowszechnianie, powielanie lub
    jakiekolwiek inne wykorzystywanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli zatem wiadomość ta została otrzymana omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie nadawcy w trybie odpowiedzi na niniejszą wiadomość oraz o usunięcie wszystkich jej kopii.
    Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest PZU SA z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających.
    Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad, na jakich przetwarzamy dane oraz o przysługujących w związku z tym prawach, zachęcamy do zapoznania się z naszymi zasadami przetwarzania danych osobowych na stronie www.pzu.pl.

     

     

     

    ROK SZKOLNY 2022/2023

    OWU_NNW_PZU_Edukacja_od_21.05.2022.pdf

    PZU_POLISY__43_52_68_100_SP_ADAMOWIZNA_(3)(1).pdf

    warunki_szczegolne_(2).pdf

     

    ADAMOWIZNA_polisa_nr_1073827036_SP_w_Adamowiznie.pdf

    Deklaracja_NNW_Edukacja_-_20_osob.docx

    warunki_szczegolne_(1).pdf

    ADAMOWIZNA_polisa_nr_1073904730_SP_w_Adamowiznie.pdf

    OWU_NNW_PZU_Edukacja_od_21.05.2022_(2).pdf

    ADAMOWIZNA_polisa_nr_1073922452_SP_w_Adamowiznie.pdf

    PZU_POLISY__43_52_68_100_SP_ADAMOWIZNA_(3).pdf

    ADAMOWIZNA_polisa_nr_1073922453_SP_w_Adamowiznie.pdf

    pzu_zgloszenie_szkody_(1).pdf

     

     

     

    ROK SZKOLNY 2021/2022

    Ubezpieczenie dzieci obejmuje okres od 1.09.2021r. do 31.08.2022r.
    Składka ubezpieczenia wynosi 43 zł/dziecko
    Wpłaty należy do konać do 31.10.2021r. na nr konta:
    86 1240 6348 1111 0010 4132 3462
    Bank PEKAO S.A.
    z dopiskiem: UBEZPIECZENIE, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA
    Warunki ubezpieczenia maja Państwo do wglądu w Librusie (Wariant I) oraz poniżej:

    INTERRISK_OWU_NNW.pdf

    INTERRISK_POSTANOWIENIA_DODATKOWE_I_ODMIENNE_OD_OWU_NNW.pdf

    INTERRISK_ULOTKA_SZKODOWA.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie
   • Sekretariat (dyrektor, wicedyrektor, pedagog): 22 755-54-34 Centrala: 22 755-55-34 numery wewnętrzne: - 872 - wejście główne - 873 - pokój nauczycielski - 874 - świetlica Budynek "Plebanii": 504-947-280
   • Adamowizna, ul.Osowiecka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Poland
   • Monika Błądek dyrektor@spadamowizna.pl monika.bladek@grodzisk.pl tel. kom. 605-271-214
   • Monika Chojecka monika.chojecka@grodzisk.pl
   • Agnieszka Grabowska agnieszka.grabowska@spa.grodzisk.pl
   • Inspektor Ochrony Danych Robert Kozłowski iod@cdkp.pl tel. 604-362-559
   • W sprawie skarg i wniosków Dyrektor SP w Adamowiźnie przyjmuje w każdą środę w godzinach 14:00-16:00. W innych godzinach jest możliwość umówienia się na rozmowę z Dyrektorem Szkoły po uprzednim kontakcie z sekretariatem.
  • Logowanie